Documentatie

De volgende documentatie is nodig voor een transactie in onroerend goed:

  • Paspoort of een ID-document: U moet zorgen dat uw advocaat een kopie van uw paspoort of ID heeft om onroerend goed in Portugal te kopen. Dit is verplicht voor elke persoon of onderneming die betrokken is bij de aankoop.


  • Fiscaal nummer = Número de Contribuinte (NIF): Iedereen die onroerend goed in Portugal aankoopt, heeft een fiscaal nummer nodig. Deze moet aangevraagd worden bij de "Finanças" (Belastingdienst). Dit BTW-nummer is bv. ook nodig voor het openen van een bankrekening.


De verkoper dient de volgende documenten van de woning aan te leveren:  

  • Fiscale / financiële registratie:  Dit document wordt afgegeven door de "Finanças" (Belastingdienst) en geeft de financiële registratie van het pand alsook de tarieven en belastingen die betaald dienen te worden aan de gemeenteraad.


  • Kadastraal uittrekstel: Dit uittreksel geeft inzicht in wie de geregistreerde eigenaar van een woning is, alsmede bijzonderheden van het pand zoals het bebouwde oppervlakte, perceelsgrootte en dergelijke.


  • Woonvergunning / bouwvergunning: Een bouwvergunning is vereist voor objecten gebouwd na 1951. Deze vergunning wordt uitgegeven door de "Câmara Municipal" (het gemeentehuis) en laat zien dat het pand is gebouwd volgens de goedgekeurde plannen en gebruikt mag worden voor het doel van bewoning.


  • Bestek: Dit document wordt verstrekt door de "Construtor" (ontwikkelaar). Dit is een vrij nieuwe eis (sinds 2004) en houdt het bestek in van het object. In dit bestek wordt het volgende beschreven: leveranciers, gebruikte materialen en alle technische gegevens van het bouwproces.


  • Energiecertificaat: Volgens de nieuwe wet moet bij elke transactie van onroerend goed een energiecertificaat aanwezig zijn.