Kosten

Bij de aankoop van uw woning dient u ermee rekening te houden dat de totale kosten tussen de 6% en 10% van uw aankoopprijs zullen bedragen.

  • Overdrachtsbelasting = IMT:  is verschuldigd op de overdracht van onroerende goederen in Portugal. De koper is aansprakelijk voor de correcte betaling van de overdrachtsbelasting aan de belastingdienst. De IMT-tarieven variëren afhankelijk van de aard en de waarde van het object.


  • Zegelbelasting: wordt betaald door de koper tijdens de overdracht en bedraagt 0,8% van de aankoopsom.


  • Advocaatkosten: De meeste advocaten berekenen tussen 1% en 1,5% van de koopsom als vergoeding. Een advocaat voert voor u alle nodige onderzoeken ter voorbereiding van de voorlopige koopovereenkomst. Ook maakt uw advocaat de voorlopige koopakte op welke door beide partijen ondertekend wordt. 


  • Notaris- en registratiekosten: bedragen circa € 750. Dit bedrag varieert echter per notariskantoor en wordt hoger indien u bv. een woning aankoopt met hypotheek.


Jaarlijkse kosten

  • Gemeentelijke belastingen = IMI: Deze belasting wordt betaald aan het gemeentehuis van het gebied waar uw woning zich bevindt. Het tarief wordt berekend op basis van een percentage van de waarde van het object. Dit percentage kan per gemeente en per type verschillen. Het kan zijn dat de waarde waarop de IMI berekend wordt veel lager is dan de huidige marktwaarde van het onroerend goed, omdat dit register gewoonlijk alleen bijgewerkt werd wanneer er een eigendomsoverdracht had plaatsgevonden. 


Let op: deze informatie is indicatief en wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten of verkeerde informatie. We raden u aan bij elke aankoop en verkoop van vastgoed in Portugal u goed te laten informeren over de juridische en fiscale gevolgen omdat de wetten in Portugal voortdurend veranderen.