Privacy

Immo Algarve hecht belang aan de privacy van de gebruiker . Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing. (bv klantenbeheer van Immo Algarve, om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van Immo Algarve, &hellip). 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Immo Algarve, via info@immoalgarve.be. De persoonsgegevens van de gebruiker worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de GDPR wetgeving van 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Immo Algarve,  via info@immoalgarve.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn  persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, en dit naast andere rechten gewaarborgd door de GDPR, met name:

Recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid: elke persoon heeft het recht te eisen dat u de persoonlijke data waarover Immo Algarve beschikt, wist.

Recht op informatie: elke persoon heeft het recht om op de hoogte te zijn :
welke data Immo Algarve over hem of haar verzamelt

  • waarvoor Immo Algarve deze data gebruikt
  • hoe lang Immo Algarve de data bewaart
  • welke rechtsgrond aan de basis ligt
  • over de andere rechten, zoals inzagerecht, recht vergeten te worden, recht op verbetering etc ...


Recht op overdraagbaarheid: elke persoon van wie Immo Algarve gegevens heeft verzameld, mag deze in elektronisch formaat opvragen of laten doorsturen naar een nieuwe leverancier.

Recht op verzet tegen profilering: elke persoon heeft het recht om te vragen geen profilering of automatische verwerking op zijn gegevens toe te passen.

Immo Algarve kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de website van Immo Algarve gekomen is, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het voor Immo Algarve mogelijk om haar website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.